Wednesday, December 28, 2022

Up Close and Personal with Bataan District 1 Representative Geraldine Roman


CATCH the year-end edition of Bataan District 1 Representative Geraldine Roman You Tube vlog, GERALDINE ROMANTIK, as she answers up close and personal a set of 25 curious  questions. 

REP. GERALDINE ROMAN

For instance, “Alin ang mas gugustuhin mo, higit na katalinuhan, higit na karakter o higit pang hitsura?” (What would you rather have, more intelligence, more character or more looks?)

Ano ang pinaka matapang na bagay na nagawa mo sa buong buhay mo? (What’s the most daring thing you’ve ever done in your entire life?)

Ano ang pinakamalungkot na araw ng iyong buhay? (What was the saddest day of your life?)

Ano ang paborito mong recipe ng pamilya? (What’s your most favorite family recipe?)

Ano ang iyong pinakamasayang alaala sa pagkabata? (What is your fondest childhood memory?)

REP. GERALDINE ROMAN

Ano ang pinakabaliw na bagay na nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig? (What’s the craziest thing you’ve done in the name of love?)

Mayroon bang anumang bagay na nais mong bumalik sa uso? (Is there anything you wished would come back into fashion?)

Ano ang iyong ginagawa upang mapanatiling malusog ang iyong sarili? (What do you do to keep yourself fit and healthy?)

Kailan ka huling umiyak? Bakit? (When was the last time you cried? Why?)

Anong kanta ang masasabi mong si Geraldine yun?
(What song would you say best sums you up?)

REP. GERALDINE ROMAN

Kung mabibigyan ka ng superpower for one day, ano ito? (If you could have one superpower for a day, what would it be?)

Ano ang paborito mong Christmas tradition ng pamilya? (What is your favorite family Christmas holiday tradition?)

Kung ilalarawan mo ang iyong sarili bilang isang hayop, alin ito? (If you have to describe yourself as an animal, which one would it be?)

Ano ang pinakagusto mo? (What are you most passionate about?)

Ano ang iyong pinakanatatanging yaman? (What is your most prized possession?)

Sino ang iyong celebrity crush of all time? (Who is your celebrity crush of all time?)

Ano ang pinakakatakutan mo? (What’s your biggest fear?)

Ano ang masamang ugali mo na nagawa mong malampasan? (What’s a bad habit you had that you’ve been able to overcome?)

Ano ang paborito mong pagkain? (What’s your favorite food of all time?)

Ano ang iyong pinakamalaking panghihinayang sa buhay? (What’s your biggest regret?)

Anong kulay ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyo, bakit? (What color best describes you, why?)

Ano ang pinaka hindi malilimutang regalo na natanggap mo? (What was the most memorable gift you have ever received?)

#GeraldineRoman #GeraldineRomantik #SerbisyongMayPuso

No comments:

Post a Comment